Asystentka nauczyciela, to zawód, który ma za zadanie pomagać nauczycielowi w przeprowadzaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w opiece nad dziećmi.

Miejscem pracy asystentki nauczyciela są placówki oświatowo-wychowawcze czyli żłobki, przedszkola, szkoły. Zatrudnienie jest możliwe zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych.

Zadania asystentki nauczyciela, to: dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas prowadzonych zajęć, opieka nad dziećmi zarówno w placówce oświatowej, jak i poza nią np. podczas wycieczek, zabaw na powietrzu, pomoc młodszym dzieciom w czasie spożywania posiłków, w czynnościach higieniczno-sanitarnych, ubieraniu i rozbieraniu się. W zakres jej obowiązków wchodzi również dbanie o czystość i porządek przed i po zajęciach oraz uczestnictwo w planowaniu zajęć odbywających się w placówce i wspólne z nauczycielem dbanie o ich prawidłowy przebieg.

Stanowisko asystentki nauczyciela nie jest samodzielne, ma charakter pomocniczy, a wszelkie działania asystentka musi uzgodnić z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Żeby pracować jako asystentka nauczyciela trzeba posiadać wykształcenie podstawowe. (źródło: 
https://www.prawo.pl/oswiata/pomoc-nauczyciela-moze-miec-wyksztalcenie-podstawowe,134779.html )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *