Predyspozycje w zawodzie pomocy nauczyciela

Asystentka nauczyciela powinna cechować się empatią, życzliwością, cierpliwością. Przede wszystkim musi lubić dzieci i chcieć przebywać z nimi nawet przez cały dzień. Przydatną cechą w tej pracy będą bardzo dobre zdolności organizacyjne, kreatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktu zarówno z dziećmi, jak i […]

Kim jest pomoc nauczyciela?

Asystentka nauczyciela, to zawód, który ma za zadanie pomagać nauczycielowi w przeprowadzaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w opiece nad dziećmi. Miejscem pracy asystentki nauczyciela są placówki oświatowo-wychowawcze czyli żłobki, przedszkola, szkoły. Zatrudnienie jest możliwe zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych. Zadania […]

Kwalifikacje pomocy nauczyciela

Pytanie: Czy pomoc nauczyciela powinna być zatrudniona w szkole na podstawie przepisów Kodeksu pracy czy może przepisów ustawy Karta nauczyciela? Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniana na stanowisku pomocy nauczyciela? Odpowiedź: Osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela musi legitymować się minimum wykształceniem […]