Osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela musi legitymować się minimum wykształceniem podstawowym oraz posiadać umiejętność wykonywania powierzonych czynności. Źródło: [KLIKNIJ TU]