PAKIET PODSTAWOWY
Cena do ustalenia
SKŁAD PAKIETU:
 
1. SZKOLENIA
Pomoc nauczyciela
Profesjonalna opiekunka
Żywienie dziecka
Podstawy pedagogiki z psychologią rozwojową
 
 
 
PAKIET METODYCZNY
Cena do ustalenia
SKŁAD PAKIETU:
 
1. SzkolenieMetodyka z dzieckiem agresywnym i trudnym
2. SzkolenieMetodyka z dzieckiem chorym
3. SzkolenieMetodyka z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
4. SzkolenieMetodyka z zaburzeniem uwagi
5. SzkolenieMetodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
6. SzkolenieMetodyka zajęć kreatywnych z mnemotechnikami
7. SzkolenieMetodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 
PAKIET KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
Cena do ustalenia
SKŁAD PAKIETU:
 
1. SzkolenieTrening umiejętności społecznych
2. Szkolenie Podstawy socjoterapii
3. Szkolenie Podstawy muzykoterapii
4. Szkolenie Podstawy kształcenia integracyjnego
5. Szkolenie Podstawy tutoringu i coachingu szkolnego
6. Szkolenie Podstawy treningu działań twórczych
 
 
PAKIET WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ
Cena do ustalenia
SKŁAD PAKIETU:
 
1. SzkolenieTyflopedagogika i surdopedagogika
2. Szkolenie Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń nerurorozwojowych
3. Rewalidacja dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
4. Szkolenie Zaburzenia zachowania i osobowosci
5. Szkolenie Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna