Specjalna oferta dla szkół i przedszkoli

Stwórz swój pakiet 3 szkoleń online za 349 zł

  1. Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci z podstawami adaptacji
  2. Akademia podstaw psychologii i pedagogiki
  3. Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej
  4. Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki
  5. Rewalidacja dziecka ze spektrum autyzmu z elementami neurologii dziecięcej
  6. Podstawy muzykoterapii, choreoterapii i chromoterapii w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie
  7. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, EEG Biofeedback w terapii i edukacji
  8. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  9. Mutyzm wybiórczy u dzieci z podstawami alternatywnych sposobów komunikacji
  10. Żywienie dzieci
0
Skorzystało już Placówek i Instytucji