Asystentka nauczyciela, to zawód, który ma za zadanie pomagać nauczycielowi w przeprowadzaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w opiece nad dziećmi.

Miejscem pracy asystentki nauczyciela są placówki oświatowo-wychowawcze czyli żłobki, przedszkola, szkoły. Zatrudnienie jest możliwe zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych.

Zadania asystentki nauczyciela, to: dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas prowadzonych zajęć, opieka nad dziećmi zarówno w placówce oświatowej, jak i poza nią np. podczas wycieczek, zabaw na powietrzu, pomoc młodszym dzieciom w czasie spożywania posiłków, w czynnościach higieniczno-sanitarnych, ubieraniu i rozbieraniu się. W zakres jej obowiązków wchodzi również dbanie o czystość i porządek przed i po zajęciach oraz uczestnictwo w planowaniu zajęć odbywających się w placówce i wspólne z nauczycielem dbanie o ich prawidłowy przebieg.

Stanowisko asystentki nauczyciela nie jest samodzielne, ma charakter pomocniczy, a wszelkie działania asystentka musi uzgodnić z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Żeby pracować jako asystentka nauczyciela trzeba posiadać wykształcenie podstawowe. (źródło:  https://www.prawo.pl/oswiata/pomoc-nauczyciela-moze-miec-wyksztalcenie-podstawowe,134779.html )

Ponadto pracodawcy wymagają ukończenia kursu lub szkoły policealnej o profilu “Asystent nauczyciela przedszkola” lub “Asystent w żłobku”.

Dzięki kursowi uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dziecka, tego w jaki sposób można z nim pracować, pozna różne zabawy, które podczas pracy będzie mógł zaproponować dzieciom oraz nauczy się jak należy zachowywać się w trudnych sytuacjach, a tych jak wiadomo podczas pracy z dziećmi jest dużo.

Asystentka nauczyciela powinna cechować się empatią, życzliwością, cierpliwością. Przede wszystkim musi lubić dzieci i chcieć przebywać z nimi nawet przez cały dzień.

Przydatną cechą w tej pracy będą bardzo dobre zdolności organizacyjne, kreatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktu zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi.

Praca asystentki nauczyciela daje możliwość uczenia dzieci nowych rzeczy, nawiązania z nimi dobrych relacji, a dzieci zawsze doceniają uwagę, którą im się poświęca. Od dzieci można się też wiele nauczyć. Oni o wiele prościej postrzegają świat i mówią co myślą czego nieraz nam dorosłym brakuje. Dlatego praca z dziećmi jest bardzo ciekawa.