Kwalifikacje pomocy nauczyciela

Pytanie: Czy pomoc nauczyciela powinna być zatrudniona w szkole na podstawie przepisów Kodeksu pracy czy może przepisów ustawy Karta nauczyciela? Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniana na stanowisku pomocy nauczyciela? Odpowiedź: Osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela musi legitymować się minimum wykształceniem […]